Meest gestelde vragen rondom de COVID-19 pandemie

De verlengde maatregelen rondom de Corona-pandemie maken de meeste BHV-trainingen, op onze trainingslocatie, niet mogelijk. Hierbij komen een aantal vragen naar boven. Lees hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen!

Is een fysieke bezetting op uw werkvloer noodzakelijk? Dan blijft de Arbowetgeving voor u van kracht. Lees hier onder welke voorwaarden uw onderneming trainingen kan volgen.

Is het veilig om een training te volgen?

Om een veilige manier van trainen te kunnen garanderen, is er een speciaal brancheprotocol opgesteld. Dit protocol is via werkgevers organisatie VNO-NCM aangeboden aan het ministerie. Daarnaast hanteren wij voor onze trainingen ons eigen strenge protocol om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. In het kort wat dit betekend voor onze trainingen:

-Per deelnemer is er minimaal rondom 1.5 meter ruimte beschikbaar;

-Iedere cursist die deelneemt aan een training verklaart daarmee gezond te zijn en te voldoen aan de gezondheidsverklaring;

-Extra veiligheids- en hygiënemaatregelen waar onze locaties aan moeten voldoen;

-De instructeur neemt de veiligheidsmaatregelen door met alle cursisten;

-Ieder cursist krijgt een verbandsetje met wegwerphandschoenen en verbandmiddelen die na de training worden weg gegooid;

-Tijdens de cursus heeft elke cursist een eigen reanimatiepop voor de ‘reanimatie’ oefeningen.

-Volop de gelegenheid om handen te desinfecteren. zowel voor, tijdens en na de training.

 

CERTIFICERING

Mijn certificaat is (bijna) verlopen. Wat nu? 

Voor het verlopen van certificaat blijven we de drie maanden termijn hanteren. Dit betekent dat jouw certificaat maximaal 3 maanden verlopen mag zijn. Vallen deze drie maanden binnen de periode van de huidige lockdown (15 dec t/m 2 mrt), dan wordt deze regeling met maximaal drie maanden verlengd vanaf het einde van de lockdown.

Moet ik als werkgever nu (bijna) iedereen thuis werkt wel BHV-ers op de werkvloer aanwezig hebben?

Als werkgever heeft u conform de Arbo-wet de zorgplicht en moeten er BHV-ers aanwezig zijn om een calamiteit te begeleiden

Wordt het BHV certificaat verlengd na het volgen van de e-learning?

U maakt e-learning ter ondersteuning van een praktijk dagdeel. Dit houd in dat wij geen BHV certficaten verlengen op basis van alleen  e-learning.

Kunnen praktische handelingen, zoals de stabiele zijligging en de noodvervoersgreep van Rautek, wel geoefend worden in een 1,5 meter samenleving?

U kunt van AREHBO verwachten dat wij alles in werking hebben gezet om een contactloos cursusprogramma voor u samen te stellen. Dit houd in dat wij voor bepaalde handelingen een slim alternatief hebben bedacht waardoor uw veiligheid gegarandeerd blijft.

Kunnen wij onze BHV en/of EHBO training een jaar overslaan i.v.m. de coronacrisis?

Op het moment dat u ervoor kiest om de BHV/EHBO training een jaar over te slaan besef dan dat u mogelijk niet (meer) voldoet aan de eisen van de arbowetgeving. Daarnaast zullen de BHV en EHBO certificaten verlopen. Dit betekend dat uw BHV-ers volgend jaar niet worden toegelaten op een herhaaltraining. U of uw medewerkers zullen dan de basisopleiding opnieuw moeten volgen.

VEILIGHEID

Kunnen we ervan uitgaan dat iedereen die een cursus volgt gezond is?

Inmiddels leven we bijna één jaar in een 1.5 meter maatschappij. Iedereen weet onder welke voorwaarden men wel of niet deel kan nemen aan een training. Ondanks dat wij erop vertrouwen dat onze cursisten zich houden aan de voorschriften van het RIVM zullen wij bij aanvang van de cursus een gezondheidscheck doen.

ANNULEREN

Ik wil een open inschrijving cursus annuleren of verplaatsen, wat zijn de annuleringsvoorwaarden?

Alle cursussen waarop open ingeschreven kan worden vallend tussen 15 december 2020 en 2 maart 2021 kunnen kosteloos verplaatst worden. Valt uw cursus daar buiten dan zijn onze algemene voorwaarden van kracht.