Wil jij reanimatie instructeur worden?

Word gediplomeerd reanimatie instructeur

Als gecertificeerd reanimatie instructeur  (BLS/AED) bent u bevoegd om een reanimatiecursus te geven in combinatie met AED-gebruik. Tijdens deze opleiding wordt het hele reanimatieproces doorlopen aan de hand van de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).

Het geven van goed en effectief reanimatieonderwijs vraagt bepaalde vaardigheden van een instructeur. De instructeur dient te weten hoe een slachtoffer van een circulatiestilstand goed gereanimeerd moet worden, maar moet ook weten hoe je deze vaardigheden effectief overdraagt op een cursist.


 

Erkende opleiding BLS-AED

AREHBO service & advies in Ede is erkend door de NRR, het ERC en de Nederlandse Hartstichting.

De opleiding wordt verzorgd door en namens de NRR en het ERC, gecertificeerde instructeurs.

Na een succesvol praktijkexamen (EH-vaardigheden en Instructievaardigheden) ontvangt u de kandidaat-status BLS/AED Instructeur. Na het geven van twee cursussen onder toezicht van een bevoegd instructeur, mag u zich officieel BLS/AED Instructeur noemen namens de NRR en het ERC.

Reanimatie instructeur worden

 

Waar moet ik aan voldoen om een instructeursopleiding te volgen?

U moet in het bezit te zijn van een geldig reanimatie hulpverlenerscertificaat in combinatie met tenminste één van onderstaande diploma’s en/of certificaten:

Programma opleiding BLS/AED voor instructeurs

Het programma van de opleiding BLS/AED voor instructeurs bestaat uit:

Locatie

De locatie voor de opleiding is op het trainingcentrum van AREHBO service & advies, Hoorn 18 of Klaphekweg 40B in Ede. Voor groepen vanaf 4 personen is het ook mogelijk om de cursus op uw eigen locatie te laten plaatsvinden: neem daarvoor contact met ons op.

Hoe houd ik mijn kennis en vaardigheden op peil?

Om uw kennis op peil te houden en uw bevoegdheid te behouden, moet u eens in de twee jaar de herhaling BLS/AED voor instructeurs volgen. U wordt dan ook op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van reanimatie (tijdsduur: 4 uur).

Direct inschrijven