Wordt gediplomeerd reanimatie instructeur

 

 

Als gediplomeerd BLS/AED Instructeur bent u bevoegd om een reanimatiecursus te geven in combinatie met AED-gebruik. Tijdens deze opleiding wordt het hele reanimatieproces doorlopen aan de hand van de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).

AREHBO service & advies is erkend door de NRR, het ERC en de Nederlandse Hartstichting.

Verder worden de opleidingen verzorgd door, namens de NRR en het ERC, gecertificeerde instructeurs. Na een succesvol praktijkexamen (EH-vaardigheden en Instructievaardigheden) ontvangt u de kandidaat-status BLS/AED Instructeur. Na het geven van twee cursussen onder toezicht van een bevoegd instructeur, mag u zich officieel BLS/AED Instructeur noemen namens de NRR en het ERC.

 

Kwalificaties

Als u deel wilt nemen, moet u voldoen aan één van onderstaande kwalificaties:

  • arts of verpleegkundige of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5;
  • student Geneeskunde in het bezit van het propedeuse certificaat;
  • afgeronde 1e of 2e graads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120 studiepunten behaald);
  • diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg
  • geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp (bv. van organisaties als Het Oranje Kruis, Medic First Aid en Dan);

Programma opleiding BLS/AED voor instructeurs

Het programma van de opleiding BLS/AED voor instructeurs bestaat uit:

  • beoordeling en waar nodig verbetering van de reanimatievaardigheden;
  • behandeling van didactische principes van het reanimatie onderwijs;
  • wetenschappelijke achtergronden en nieuwe ontwikkelingen;

Locatie

De locatie voor de opleiding is op het kantoor van AREHBO service & advies, Hoorn 18 in Ede. Voor groepen vanaf 4 personen is het ook mogelijk om de cursus op uw eigen locatie te laten plaatsvinden: neem daarvoor contact met ons op.

Hoe houd ik mijn kennis en vaardigheden op peil?

Om uw kennis op peil te houden en uw bevoegdheid te behouden, moet u eens in de twee jaar de herhaling BLS/AED voor instructeurs volgen. U wordt dan ook op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van reanimatie (tijdsduur: 4 uur).

Direct inschrijven