Opleiding Beheerder BBMI

Brandmeldinstallatie (BMI)

In vrijwel elk bedrijfsmatig gebruikt gebouw wordt door het Bouwbesluit een brandmeldinstallatie voorgeschreven. Een brandmeldinstallatie in uw gebouw valt onder de, door het Bouwbesluit aangewezen, norm NEN 2535. Bovendien wordt aangegeven welke vorm van branddetectie in uw bouwwerk moet worden toegepast en of doormelding naar de brandweer wordt vereist. Behalve een brandmeldinstallatie schrijft het Bouwbesluit in die gevallen tevens een ontruimingsalarm installatie voor (alarmgevers of slow-whoops genoemd). Voor individuele of gekoppelde rookmelders in woningen geldt de norm NEN 2555 die eveneens in het Bouwbesluit, maar dan voor ruimten met een woonfunctie, wordt aangewezen.

Opleiding beheerder BBMI

Organisaties die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie moeten zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie ook wel de Opgeleid Persoon. Tijdens de training Beheerder Brandmeldinstallaties BBMI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie centraal, zoals ook in de NEN-normering is beschreven.

Taakomschrijving Beheerder Brandmeldinstallaties

Een BBMI fungeert als eerste aanspreekpunt voor de brandweer en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van de installatie om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen. Een tijdige signalering biedt de mogelijkheid preventieve maatregelen te nemen, bespaart u en de brandweer onnodig uitrukken en waarborgt de bedrijfsveiligheid.

De training Beheerder Brandmeldinstallaties

De training is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de bediening en het technische beheer van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie. Er is geen vooropleiding vereist. De training bestaat uit 1.5 lesdag. de eerste lesdag is van 08.30 tot 17.00 uur en de tweede van e 08:30-12:00 uur. De training wordt verzorgd door zeer ervaren docenten.

Meer informatie

Veelgestelde vragen over BBMI

???? Wat zijn de taken van een beheerder BBMI?
Een BBMI fungeert als eerste aanspreekpunt voor de brandweer en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van de installatie om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen. Een tijdige signalering biedt de mogelijkheid preventieve maatregelen te nemen, bespaart u en de brandweer onnodig uitrukken en waarborgt de bedrijfsveiligheid.

???? Is een BBMI verplicht?
Ja, bedrijven die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie zijn verplicht om te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI).

???? Wat is de inhoud van een cursus BBMI?
Tijdens de cursus BBMI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie centraal, zoals in de Wet is vastgelegd (NEN 2654-1 & 2). De cursus duurt 12 uur (1.5 lesdag)