Onderhoud en controle droge blusleiding

Bent u op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor het onderhoud aan uw droge blusleiding?

Een droge blusleiding, ook wel droge stijgleiding genoemd, is een hulpmiddel voor de brandweer. Bij een brand wordt de droge blusleiding door de brandweer gebruikt om water van beneden naar boven te pompen om zo voldoende water toevoer te hebben om ook op hoogte goed te kunnen blussen. De aansluitpunten voor de droge blusleiding zijn voornamelijk in hoge gebouwen zoals flats en kantoorpanden terug te vinden. Op straat niveau zit een voedingsaansluiting voor de brandweer om de water pomp op aan te sluiten, de aftappunten van de droge blusleiding bevinden zich op de verdiepingen in het gebouw.

Onderhoud en controle droge blusleiding

Het wordt een “droge” blusleiding genoemd omdat de leiding in normale staat leeg is. Er komt alleen water in de leiding als de brandweer een waterpomp aansluit of als de blusleiding bij het 5 jaarlijks groot onderhoud wordt beproeft.

Onderhoud droge blusleiding

Onderhoud droge blusleiding

Het onderhoud aan de droge blusleiding en aansluitpunten dienen conform de NEN 1594 uitgevoerd te worden.  Conform deze NEN norm moet de droge blusleiding eens per jaar geïnspecteerd, en eens per vijf jaar op druk beproefd worden. Door het uit laten voeren van het onderhoud conform de NEN 1594 verhoogt u de veiligheid en de levensduur van de droge blusleidingen.

AREHBO is Kiwa NCP REOB gecertificeerd om deze werkzaamheden uit te voeren.

AREHBO is een gecertificeerd onderhoudsbedrijf

Wet en regelgeving

Het Bouwbesluit bepaald de aanwezigheid van een droge blusleiding en dicteert tevens de NEN 1594 als uitgangspunt voor de uitvoering van de droge blusleiding en het onderhoud hieraan.

– “Een gebruiksfunctie met een vloer van een verblijfsgebied hoger gelegen dan 20 m boven het meetniveau, heeft een droge blusleiding.”
– “Onverminderd het bepaalde in artikel 1.16, eerste lid, worden een bij of krachtens de wet voorgeschreven droge blusleiding en een pompinstallatie bij oplevering en daarna eenmaal in de vijf jaar getest volgens NEN 1594.”

Contact

Wilt u meer weten over het onderhoud van droge blusleidingen, neem dan contact met ons op!

Neem contact op voor advies op maat

Onderhoudscontract

U kunt ook direct een onderhoudscontract zonder vast termijn met ons sluiten door ons formulier in te vullen: Onderhoudscontract