Periodieke controle

Bij het verlenen van eerste hulp moeten regelmatig verband- en hulpmiddelen worden gebruikt. De Arbowet schrijft het bij de hand hebben van een EHBO uitrusting voor.

Met de invoering van de Arbowet 1994 zijn de tot dan toe gehanteerde publicatiebladen P-1 en P-2, die de inhoud en richtlijnen van de “Verbanddoos A” en de “Verbanddoos B” regelde, komen te vervallen. De bedrijfsverbandset BHV is gebaseerd op een zogenaamde “werkunit”. Een bedrijf kan afhankelijk van grootte en samenstelling uit één of meerdere units bestaan. In de nieuwe Arbowet wordt momenteel gesproken over “voldoende verbandmiddelen”.

Veel verbandmiddelen hebben een houdbaarheidsdatum. Ook worden er regelmatig verbandmiddelen gebruikt. Bij veel bedrijven heeft de jaarlijkse keuring en de regelmatige aanvulling na gebruik niet de hoogste prioriteit. AREHBO service & advies biedt de mogelijkheid deze jaarlijkse controle uit te voeren. Daarnaast kunnen wij op afroep de aanvulling van u over nemen. Na de controle voorzien wij de verbandtrommel van een keuringssticker.