Controle en levering blusmiddelen

Voor uw brandblusser controle kunt u een beroep doen op AREHBO service & advies. Wij zijn een NCP / KIWA gecertificeerd REOB onderhoudsbedrijf. REOB staat voor Regeling voor de Erkenning Onderhoud kleine Blusmiddelen. In artikel 6.31 van het Bouwbesluit is de keuring van blustoestellen geregeld.

Noodzaak brandblusser controle

Jaarlijks een brandblusser controle laten uitvoeren is niet alleen verplicht, deze is ook noodzakelijk. Naast de algemene keuring doet u er verstandig aan de blusmiddelen regelmatig ook zelf na te lopen. Ga ook na of uw bedrijfshulpverleners weten waar de brandblussers hangen en hoe ze werken zodat zij snel kunnen handelen in het geval van een calamiteit. U kunt de volgende checklist hanteren:

  • Hangen de blusmiddelen nog op de juiste plaats?
  • Zijn de blusmiddelen recent gecontroleerd en gekeurd door een erkend bedrijf?
  • Zit de borging nog op de blusmiddelen?
  • Zijn de gebruiksinstructies goed te lezen?

Kwaliteit blusmiddelen

Wist u dat u geen blussers ouder dan 20 jaar in gebruik mag hebben? Brandslanghaspels mogen wel ouder zijn dan 20 jaar, handbrandblussers zijn dat niet. Heeft u een nieuwe brandblusser nodig, dan kunt u er bij AREHBO service & advies zeker van zijn dat wij uitsluitend de beste kwaliteit brandblussers en brandslanghaspels leveren. Ook de jaarlijks verplichte keuring van blusmiddelen is bij ons in vertrouwde handen (conform de geldende NEN normen).

De oude blussers kunt u bij iedere REOB gecertificeerde brandbeveiligingsorganisatie inleveren of eventueel door ons laten verwijderen. De milieuwetgeving regelt de verwijdering en afvalverwerking U dient dus niet alleen rekening te houden met kosten voor vervanging, maar ook voor verwijdering.

Gediplomeerd onderhoudsmonteur 

Let op: de NEN 2559 norm schrijft voor dat het onderhoud uitgevoerd moet worden door een bevoegd persoon. In Nederland is dat de REOB gediplomeerde onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen, in dienst bij een REOB gecertificeerd onderhoudsbedrijf. In Nederland zijn er nog veel bedrijven die niet REOB / NCP gecertificeerd zijn en het keuren tegen een lage prijs aanbieden. Controleer dit daarom goed voordat u de keuring laat uitvoeren, zodat u niet in de problemen komt als u aanspraak op uw verzekering moet maken.

 

Jaarlijks onderhoud door AREHBO service & advies

Door de controle van uw brandblussers uit te laten voeren door AREHBO service & advies is de jaarlijks verplichte keuring van blusmiddelen in vertrouwde handen. AREHBO service & advies is KIWA REOB gecertificeerd voor de keuring en het onderhoud van draagbare brandblussers en brandslanghaspels. Bij de keuring wordt er door AREHBO een looplijst opgemaakt. De controle zal plaatsvinden volgens de daartoe gestelde norm en frequentie. Wij adviseren deze frequentie jaarlijks conform de NEN. U kunt hiervoor ook de eisen van uw verzekeraar raadplegen. Indien u geen goedgekeurde brandblussers in huis heeft, loopt u het risico dat u bij brand niet adequaat kunt reageren door bijvoorbeeld haperende of niet functionerende brandblussers. Bij de controle beoordeelt onze onderhoudsdeskundige ook of er voldoende blusmiddelen aanwezig zijn conform de NEN normen. Mochten er te weinig zijn, dan geeft hij hiervoor vrijblijvend advies.

Richtlijnen controle & onderhoud

Er wordt conform de richtlijnen en fabrieksvoorschriften gecontroleerd waarbij het volgende van toepassing is:

  • Er wordt een staffeltarief gehanteerd: bij grotere aantallen wordt het nog aantrekkelijker.
  • Binnen 30 kilometer van ons adres rekenen wij geen voorrijkosten. Daarbuiten wel.
  • Indien blussers worden afgekeurd maken wij met u een afspraak over de vervanging van deze blusmiddelen.
  • Bij AREHBO service & advies kunt u terecht voor alle ARBO- en veiligheidszaken. Wij letten naast de controle op de brandblusmiddelen bijvoorbeeld ook op andere veiligheidsaspecten zoals bijvoorbeeld obstakels? de projectering (plaatsing) en adviseren u daarin.
  • De levensduur van brandblussers wordt gesteld op maximaal 20 jaar. Daarna moeten deze blussers buiten gebruik worden gesteld.
  • U heeft slechts één aanspreekpunt.

Periodiek onderhoud blusmiddelen

Voor de blusmiddelen en brandslanghaspels is naast de jaarlijkse controle ook aanvullend periodiek onderhoud nodig. Hiervoor wordt de NEN 2559 en NEN 671-3 aangehouden.

Schuimblusser

Elke 5 jaar dient u uitgebreid onderhoud uit te voeren. Hiervoor bieden wij een servicewissel aan. Wij wisselen uw huidige blusser om voor een soortgelijk type blusser die weer 5 jaar mee kan. Hiermee ontloopt u het risico op afkeur als we uitgebreid onderhoud zouden uitvoeren.

CO2 – Koolzuursneeuw blusser

Als een CO2 blusser 10 jaar oud is, moet deze stoomwezen gekeurd worden. Na 20 jaar is het einde van de levensduur bereikt en dient u de blusser te vervangen.

Poederblusser

Elke 10 jaar moet de poederblusser gereviseerd worden. Hiervoor bieden wij ook de servicewissel aan, waarbij we de poeder vervangen voor een soortgelijk type blusser (of in overleg een schuimblusser).

Brandslanghaspel

Elke 5 jaar dient de brandslanghaspel te worden afgeperst conform de NEN 671-3

Wilt u meer weten over de controle van blusmiddelen zoals draagbare blussers of slanghaspels, neem dan contact met ons op!

Neem contact op voor advies op maat


Onderhoudscontract

U kunt ook direct een onderhoudscontract zonder vast termijn met ons sluiten door ons formulier in te vullen: Onderhoudscontract

Veelgestelde vragen

???? Hoe vaak moet je brandblusser laten controleren?
Het is verplicht om jaarlijks de blusmiddelen te laten controleren door een gecertificeerd onderhoudsbedrijf. Arehbo is beoordeeld door KIWA NCP en voldoet aan alle eisen.

???? Is brandblusser keuring verplicht?
Ja, dit is wettelijk vastgelegd. Het is verplicht om minimaal 1x per jaar de controle uit te laten voeren.

???? Wat kost een brandblusser controle?
Voor het keuren van de blusmiddelen, blusleiding en noodverlichting hanteren wij de volgende staffelprijs:
1-2 stuks – € 17,50 per eenheid
3-4 stuks – € 12,50 per eenheid
5-11 stuks – € 10,50 per eenheid
12-21 stuks – € 8,50 per eenheid
22-50 stuks – € 7,50 per eenheid
51-100 stuks – € 7,00 per eenheid